Oudercommissie

Wij proberen uw kind een zo fijn mogelijke tijd te bezorgen bij Boeffies & (B)engeltjes. Wij denken dat ons dit goed afgaat, maar een beetje ruggespraak kan nooit kwaad.

Daarom is er zowel in Etten-Leur als in Ulvenhout een oudercommissie actief binnen Boeffies & (B)engeltjes. In de oudercommissie zijn zowel ouders van het kinderdagverblijf als ouders van de buitenschoolse opvang vertegenwoordigd.

Zij voeren regelmatig overleg met de directie over het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, de openingstijden, de prijswijziging en leveren graag een bijdrage aan de gang van zaken in het belang van de kinderen en het kinderdagverblijf en op de buitenschoolse opvang..

Zij houden u op de hoogte via de publicatieborden in de gang en via de website of facebook. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u de leden van de oudercommissie altijd aanspreken tijdens het halen of brengen of bereiken door een e-mail te sturen naar: Etten-Leur: ocboeffiesenbengeltjes@gmail.com en Ulvenhout : ocboeffiesulvenhout@gmail.com.

Ook is Boeffies & (B)engeltjes aangesloten bij de Geschillencommissie, het Klachtenloket Kinderopvang en BOiNK (Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang), waar u als ouder ook terecht kunt met uw vragen en opmerkingen.

Mocht u rechtstreeks bij Boeffies & (B)engeltjes een klacht willen melden, dan kunt u hiervoor een mail sturen naar info@boeffiesenbengeltjes.nl. Deze zal dan direct in behandeling worden genomen. Uiteraard is het ook mogelijk om bij de oudercommissie een klacht weg te leggen.

Ook is het mogelijk de klachtenregeling bij ons op te vragen.