Onze missie
Bij Boeffies en (B)engeltjes streven wij ernaar kwalitatieve opvang te bieden. We proberen aan te sluiten bij en aanvulling te geven aan de opvoeding van uw kind, waarbij het aansluiten op zijn of haar individuele behoeften en aard hoog in het vaandel worden genomen. Dit doen wij vanuit onze visie.

Onze visie
Bij Boeffies en (B)engeltjes wordt gewerkt vanuit een visie die gebaseerd is op het gedachtengoed van Pikler en Malaguzzi.

De visie van Pikler richt zich op het jonge kind, met name de baby’s. Volgens Pikler worden baby’s nieuwsgierig en leergierig geboren. Dit zorgt ervoor dat baby’s de wereld willen ontdekken. Ze leren dan ook het beste als ze de vrijheid krijgen om dat te doen. Bij Boeffies en (B)engeltjes uit zich dat in:

  • Communicatieve verzorging, dit doen we door de tijd te nemen voor verzorgingsmomenten, in houding en door benoemen aankondigen wat we gaan doen en het kind de tijd te geven om te reageren.
  • Het op de voet volgen van de ontwikkeling, dit doen we door zowel door gestandaardiseerde observatie als vrije observatie. Vooral de vrije observatie wordt gebruikt om ons te verdiepen in de belevingswereld van het kind en daarbij aan te sluiten.
  • Het aanbieden van passend materiaal. Materiaal dat uitlokt tot actief spel, dit houdt in dat het materiaal zelf passief is (zonder geluidjes, lichtjes, uit zichzelf bewegend etc).
  • Ruimte bieden om vrij te bewegen. Baby’s mogen vrij bewegen door de ruimte, wippers en dergelijke worden minimaal gebruikt.

Wij vinden dat ieder kind uniek is. De visie van Malaguzzi gaat ervan uit dat een kind honderd talen heeft om zich te uiten. Het is onze taak om uw kind handvatten te geven om zich in al deze talen te uiten. Er wordt uitgegaan van het idee van drie pedagogen waar uw kind van leert; andere kinderen, pedagogisch medewerkers en de ruimte. Hieronder ziet u per ‘pedagoog’ hoe wij ermee omgaan en wat u daar van kan zien.

Andere kinderen
Zodra uw kind begint te praten zult u van hem of haar verhalen over de andere kinderen op de groep horen, deze zijn namelijk een groot onderdeel van zijn of haar wereld. Kinderen kijken naar elkaar en trekken zich aan elkaar op. Ze zijn elkaars oefenpartner in het leren van sociaal gedrag.

Wij spelen hierop in door goed te kijken wat er op de groepen leeft. We zorgen voor een veilige sfeer, maar laten de kinderen zelf proberen onderling dingen op te lossen. Wij bieden daarbij handvatten en begeleiden. Dit kan betekenen dat een pedagogisch medewerker actief begint met het groepsspel en daarna een stapje terug doet zodat de kinderen samen verder gaan met het spel.

Onze pedagogisch medewerkers
Natuurlijk heeft een pedagogisch medewerker ook een voorbeeld functie. De taak van de pedagogisch medewerker is het kind begeleiden in zijn ontwikkeling en het kind te volgen. Zij biedt verschillende uitdagende activiteiten aan die verschillende ‘talen’ aanspreken. Van avonturen beleven buiten, tot dansen, bakken en prachtige kunstwerken maken, we doen het allemaal.

Daarnaast zorgt zij voor een stimulerende ruimte met diverse (spel)materialen, waarin alle kinderen de ruimte hebben om te ontdekken, zich te ontwikkelen en hun creativiteit te uiten. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat ze toegankelijk en bereikbaar zijn voor de kinderen.

Verder hebben de pedagogisch medewerkers uiteraard een grote verzorgende taak. Hierbij staat respectvolle communicatie met het kind centraal.

Boeffies & (B)engeltjes werkt met 1 eigen pedagogisch coach en 1 eigen pedagogisch beleidsmedewerkster.

Onze groepen
Ook de ruimte is belangrijk. Bij Boeffies & (B)engeltjes zorgen we voor uitdagende ruimtes. Dit doen we door het creëren van speelhoeken. Het plaatsen van speelmatten en grondboxen voor de baby’s en het aanbieden van afwisselende materialen.

Ook moet een ruimte veiligheid bieden. Uiteraard zorgen wij voor fysieke veiligheid, maar een ruimte moet ook zorgen voor emotionele veiligheid. Uw kind kan zichzelf herkennen in de ruimte. Hij of zij kan zichzelf en zijn vriendjes herkennen op de fotowand. De eigen knutselwerkjes kan uw kind trots laten zien, want ze hangen op kind hoogte. Ook herkent uw kind alledaagse voorwerpen terug op de groep, zoals “echte bakjes en bekertjes in het keukentje of een ‘echte’ telefoon. Daarnaast gebruiken we ook veel natuurlijke materialen en is ons speelgoed bij voorkeur van hout.

Ons pedagogisch beleidsplan en coaching plan is voor u als ouder te allen tijde op locatie inzichtelijk.