Algemene informatie:

  • Boeffies & (B)engeltjes staat geregistreerd bij de Landelijke Registratie Kinderopvang (LRK); alleen bij geregistreerde kinderopvang heeft u recht op toeslag kinderopvang.
  • Onze registratienummers zijn:
    Etten-Leur: KDV: 176282014; BSO: 188371412
    Ulvenhout: KDV: Dorpstraat 92a: 157691020; BSO: Dorpstraat 92a: 207018029; KDV: Dorpstraat 90 (Karkooi): 180670013; BSO: Dorpstraat 94: 196689922 (Cultureel Centrum)
  • Bij aanmelding vragen wij u een inschrijfgeld van € 25,- voor het eerste kind per gezin.
  • Jaarlijks (in februari) ontvangt u een overzicht van de daadwerkelijk voor uw kind beschikbare en gefactureerde uren over het voorgaande kalenderjaar.
  • Onze algemene voorwaarden worden op verzoek aan u toegestuurd.
  • Onze klachtenregeling wordt op verzoek aan u toegestuurd.