Het kinderdagverblijf:

Op de ruim opgezette groepen biedt Boeffies & (B)engeltjes dagopvang aan kinderen van 0 tot 3 jaar. Op deze stamgroepen worden uw kinderen tot en met hun derde jaar opgevangen door de vaste leidsters van die groep.

Daarnaast is er de 3+ groep, speciaal voor de kinderen vanaf 3 jaar. Deze drie-plussers kunnen hier, met een gevarieerd aanbod van op hun leeftijd gericht spel- en speelmateriaal, voorzichtig hun eerste stapjes zetten richting de “basisschool” en kunnen overdag gebruik maken van de BSO faciliteiten.

Kinderen willen ontwikkelen en nieuwe dingen leren en wij zien het als onze taak om dit op te merken en mogelijk te maken! Dit kan zijn het bieden van de ruimte om om te rollen bij een baby, tot het samen met een (BSO) kind uitzoeken hoe een computer in elkaar zit. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er speelt in de wereld van de kinderen. Dat aansluiten doen we door het bieden van materiaal en activiteiten die we afstemmen op de kinderen. Kinderen leren van wat Malaguzzi de drie pedagogen noemt: van andere kinderen (elkaar helpen), van de pedagogisch medewerkers (begeleiden en stimuleren) en van de omgeving (gebruik maken van hoeken en passend en uitdagend speelmateriaal).
In onze werkwijze is terug te zien dat wij belang hechten aan communicatieve verzorging. Dit doen we door de tijd te nemen voor verzorgingsmomenten, in houding en door te benoemen en aan te kondigen wat we gaan doen en het kind de tijd te geven om te reageren.

Sinds 2018 zijn wij een gecertificeerde VVE (Uk en Puk) locatie. Dit programma bestaat uit een aantal onderdelen. Observatie: In een uitgebreid observatie pakket KIJK, volgen we de ontwikkeling van uw kind op de voet. Dit zullen wij jaarlijks met u bespreken. Als u tussentijds behoefte heeft aan contact, kunt u dat aan de groepsleiding aangeven. Activiteiten: We hanteren activiteiten gekoppeld aan de leeftijd van uw kind, waarbij we de uitvoering van deze activiteiten evalueren en dus ook uw kind goed in de gaten kunnen houden qua ontwikkeling. Ook houden wij ons aan de richtlijnen van de VVE-eisen voor het inrichten van de groepen, dit houdt in dat er op de groep een bepaalde sfeer, opbouw en indeling neergezet wordt, om uw kind in een veilige en ontwikkelingsrijke omgeving op te kunnen vangen. Mocht u hierover meer informatie willen ontvangen, kunt u daarover contact opnemen via info@boeffiesenbengeltjes.nl.

Bij Boeffies & (B)engeltjes hanteren we op alle groepen een vaste dagindeling waarbij eten, drinken, spelen, slapen, verschonen en verzorgen op vaste tijden terugkomen. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen voor de kinderen. Uiteraard houden we, in en na overleg met u als ouder, ook rekening met de individuele behoeften van uw kind.

Bij Boeffies & (B)engeltjes zullen uw kinderen zich thuis voelen en zijn de ouders en verzorgers verzekerd van kwaliteit, veiligheid, geborgenheid en gezelligheid voor hun kroost. Iedere groep biedt plaats aan ongeveer 14 tot 16 kinderen.