Boeffies & (B)engeltjes werkt volgens het VVE (Vroeg en Voorschools- Educatie) programma ‘Uk en Puk’.

Voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar, is de pop ‘Puk’ een speel maatje.
Deze goedgemutste felgele knuffel, mag mee naar bed, zit erbij aan tafel en nog belangrijker, is betrokken bij het complete activiteitenprogramma dat we de kinderen aanbieden.

Bij ‘Uk en Puk’ staat spelen centraal. Spelenderwijs werken we aan de ontwikkeling, middels diverse activiteiten, gekoppeld aan de verschillende ontwikkelingsgebieden waarin uw kind zich bevind.

Binnen onze kinderopvang hanteren we een activiteiten programma, aan de hand van verschillende thema’s, waarbij op alle groepen dezelfde activiteiten aangeboden worden.

De structuur en rust die deze opzet met zich meebrengt, zorgt ervoor dat we de ontwikkeling van uw kind kunnen monitoren.

Deze ontwikkeling leggen we vast in een observatie dossier, wat we één keer per jaar in een gesprek met u doornemen.

Uiteraard staat de deur altijd open om tussendoor hierover in gesprek te gaan.

Buiten deze manier van contact over en met uw kind, hebben we ook meerdere malen per jaar, thema gerichte ouder-kind-activiteiten. Hierover wordt u geïnformeerd.

De medewerkers van Boeffies & (B)engeltjes, stellen het wel en wee van de kinderen centraal. Door deze huiselijke sfeer, voelt iedereen zich welkom bij ons. Als u dit zelf wilt ervaren, kunt u altijd een kijkje komen nemen op de groep.