Het kinderdagverblijf:

In Etten-Leur bieden we dagopvang op drie ruim opgezette groepen aan kinderen van 0-3 jaar. Deze bestaan uit twee horizontale groepen: een babygroep (0 – 1,5 jaar) een dreumes groep (1,5 – 3 jaar) en een verticale groep met kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar. Op deze stamgroepen worden uw kinderen tot en met hun derde jaar opgevangen door de vaste leidsters van die groep. De groepen hebben de toepasselijk namen “Engeltjes”(baby groep), “Bengeltjes” (dreumes groep) en “Boeffies”(verticale groep) gekregen.

Op de locatie in Ulvenhout beschikken we over twee prachtige ruimtes, die middels grote raampartijen visueel met elkaar verbonden zijn. In beide ruimtes bieden wij opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 – 3 jaar. Deze groepen dragen de naam: “Uiltjes 1”en “Uiltjes 2”.

Beide locaties beschikken daarnaast over “De Bende van 3”, speciaal voor de kinderen vanaf 3 jaar. Deze drie-plussers kunnen hier, met een gevarieerd aanbod van op hun leeftijd gericht spel- en speelmateriaal, voorzichtig hun eerste stapjes zetten richting de “basisschool” en kunnen overdag gebruik maken van de BSO faciliteiten.

Bij Boeffies & (B)engeltjes hanteren we op alle groepen een vaste dagindeling waarbij eten, drinken, spelen, slapen, verschonen en verzorgen op vaste tijden terugkomen. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen voor de kinderen. Uiteraard houden we, in en na overleg met u als ouder, ook rekening met de individuele behoeften van uw kind.

Bij Boeffies & (B)engeltjes zullen uw kinderen zich thuis voelen en zijn de ouders en verzorgers verzekerd van kwaliteit, veiligheid, geborgenheid en gezelligheid voor hun kroost. Iedere groep biedt plaats aan ongeveer 14 tot 16 kinderen.

BSO (Buiten Schoolse Opvang)
De Voor- en Na-schoolse opvang, is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar (basisschool) en biedt opvang aan voordat de schooldag begint en als de schooldag van een kind weer voorbij is; in hun vrije tijd dus. Dit vrijetijdskarakter willen we in de BSO nadrukkelijk handhaven: kinderen krijgen alle gelegenheid om zichzelf even lekker te ontspannen. Samen met andere kinderen of rustig alleen kunnen ze zich onder toeziend oog van de leidsters met die dingen bezig te houden waar ze op dat moment zelf voor kiezen.

Op die dagen dat de basisschool gesloten is, zoals tijdens vakanties en studiedagen, werkt onze BSO met vakantieopvang (07:30 tot 18:30 uur). Ook in deze vakantieperiodes doen we ons uiterste best om er voor te zorgen dat de kinderen het extra naar hun zin hebben en een heus vakantiegevoel krijgen door veel, al of niet gezamenlijke, (dag-) activiteiten aan te bieden; sport- en speldagen, samen koken, maar ook gewoon een keer lekker film kijken of een stripboek lezen.