Wat u moet weten over het KDV en BSO:

 • Boeffies & (B)engeltjes is 52 weken per jaar geopend uitgezonderd de nationale feestdagen. Bij jaarplaatsen ontvangt u een korting van 4 weken en factureren wij op basis van 48 weken in plaats van 52 weken (in twaalf gelijke termijnen)
 • Boeffies & (B)engeltjes biedt de mogelijkheid om alleen schoolperiodes af te nemen. (40 weken per jaar op basis van de geldende schoolvakanties in Etten-Leur)
 • Alle tarieven zijn inclusief luiers, fruithapje, lunch, koek, sap en een verantwoord tussendoortje.
 • BSO tarieven zijn inclusief het brengen en halen van de kinderen naar school. Dit gebeurt altijd door of onder begeleiding van een van onze leidsters.
 • Er worden volle dagdelen gehanteerd, indien u uw kind later komt brengen, of eerder komt halen, betaalt u het volledige dagdeel. Dit geldt ook voor extra dagdelen welke tegen het standaard tarief worden gefactureerd. Voor extra uren  en verlengde opvang gelden andere tarieven.
 • Wij zijn standaard geopend van 07:30 tot 13:00 en van 13:00 tot 18:30. Verlengde opvang van 07.00 tot 07.30 of 18.30 tot 19.00 is mogelijk op aanvraag.
 • De openingstijden tijdens de schoolvakanties en eventuele vrije (school-)dagen zijn van 07:30 tot 13.00 en van 13.00 tot 18:30 uur.

Algemene informatie:

 • Boeffies & (B)engeltjes staat geregistreerd bij de Landelijke Registratie Kinderopvang (LRK); alleen bij geregistreerde kinderopvang heeft u recht op toeslag kinderopvang.
 • Onze registratienummers zijn: BSO; 777605211 en KDV; 201850382
 • Bij aanmelding vragen wij u een inschrijfgeld van € 25,- voor het eerste kind per gezin.
 • Wij hanteren na plaatsing een opzegtermijn van twee maanden.
 • Jaarlijks (in februari) ontvangt u een overzicht van de daadwerkelijk voor uw kind beschikbare en gefactureerde uren over het voorgaande kalenderjaar.
 • Onze algemene voorwaarden kunt u downloaden via het betreffende tabblad of worden op verzoek aan u toegestuurd.

Op de volgende dagen zijn wij gesloten:

Erkende Feestdagen 2013
01-01-13 Nieuwjaarsdag
01-04-13 Tweede paasdag (maandag)
30-04-13 Koninginnedag (dinsdag)
09-05-13 Hemelvaartsdag (donderdag)
20-05-13 Tweede pinksterdag (maandag)
25-12-13 Eerste kerstdag (woensdag)
26-12-13 Tweede kerstdag (donderdag)

Voor deze dagen gelden geen compensatiedagen.
Boeffies & (B)engeltjes heeft daarnaast het recht om jaarlijks maximaal 5 extra dagen gesloten te zijn. Hieronder zijn ieder jaar in ieder geval inbegrepen de maandag van carnaval in Etten-Leur en de vrijdag na hemelvaart. Deze extra vrije dagen zullen tijdig aan iedereen worden kenbaar gemaakt via de website, ons (k)wartaaljournaal, het publicatiebord in de gang en in de hal van zowel het KDV als de BSO. Indien u reguliere opvang heeft op deze extra dagen ontvangt u een wisseldag.